Poweryoga i Uddevalla

Poweryoga är en dynamisk form av hathayoga.
Poweryoga är en kraftfull, fysisk och dynamisk yogastil. Yogan använder sig av olika kroppsställningar, rörelser och andningsövningar som flyter in i varandra. Träningsformen är mycket individuell och anpassar sig efter människors olika förutsättningar. Den ger balans, styrka, rörlighet, smidighet och ett ökat lugn då den kombineras med andningsövningar. Klassen avslutas med en avslappningsdel.

Måndagar
 

Plats:

Mattor och filtar finns att låna, har du egen ta gärna med!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lättyoga i Uddevalla
Lättyogaklassen är en mjuk yogaform där vi på ett lugnt sätt jobbar med olika yogapositioner
som främjar rörligheten, balansen och styrkan i kroppen.
Man utgår alltid från sig själv, inga krav.
Vi jobbar också med andningsövningar som hjälper till att släppa på spänningar och stress. Klassen avslutas med en längre avslappning.

Onsdagar


Plats:
Mattor och filtar finns att låna, har du egen ta gärna med!
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Softyoga i Uddevalla
Softyogaklassen är en mjuk yogaform där vi börjar med att fokusera på andningen som fortsätter som en röd tråd genom hela klassen.Vi gör mjuka flödande rörelser för att sedan gå in i mer vilande positioner. Vi avslutar med en längre stunds meditation.
Det är ingen styrka i den här klassen, fokus ligger på avslappning. 

När man bokar en kurs har man möjligheten att ta igen missade tillfällen under terminens gång vid mån av plats i andra ordinarie terminsgrupper, under förutsättning att man meddelar förhinder senast 8 timmar innan start.
Man kan inte ta igen tillfällen när terminen är avslutad.

För mer information och anmälan kontakta oss.

 

Kontakt: Lena Bonander

 

Mobil: 070-5152593